ایزو 9001 –سیستم مدیریت کیفیت
در میان سیستم های مدیریتی مدرن ایزو 9001، سیستم های مدیریت کیفیت در دنیا در جایگاه برترین ها ایستاده است. این سیستم به شرکت ها اجازه می دهد تا روند ویژه ای را بمنظور برآورده کردن نیاز های مشتریان در سطح جهانی و با توجه به کیفیت استانداردها بکار گیرند.
مشتریان بطور فزاینده ای به خریداران کیفیت طلب تبدیل می شوند. آنها می خواهند بدانند که شرکت شما نیازهای انها را برآورده می کند. سیستم استاندارد مدیریت کیفی تایید شده تلاش شما را در زمینه کیفی و رضایتمندی مشتری نشان می دهد. بکارگیری سیستم مدیریت کیفی به شما کمک می کند تا رضایت مشتری را افزایش داده، انسجام داشته و پروسه های داخلی را تقویت کنید. همچنین می تواند خطر عدم رضایت مشتری را نیز به حداقل رساند
هشت اصل مدیریت کیفی
مشتری مداری- رهبری- دخیل کردن کارکنان- ریکرد فرایندی- رویکرد سیستمی- بهبود مستمر- تصمیم گیری های واقعی- روابط تامین کننده دو جانبه
ایزو 9001:2015
نسخه جدید ایزو 9001 در دست تهیه است و پایان سال 2015 منتشر می گردد. شرکت هایی که قصد حفظ اعتبار گواهینامه ایزو 9001 خود را دارند می توانند آماده ارتقا به نسخه جدید شوند.
تغییرات اصلی در پیش نویسی که منتشر شده درباره اهمیت موضوع ریسک است. این تغییرات موارد زیر را نیز شامل می شود:
•دارای همان ساختار سطح بالایی است که توسط سایر استانداردهای سیستم مدیریت نیز استفاده می شود، این به شرکت ها کمک می کند بیش از یک استاندارد را همزمان پیاده سازی نمایند.
•وجود الزاماتی در مورد شناسایی ریسک و کنترل ریسک.
•وجود الزاماتی درمورد مشارکت فعال تر مدیریت کل در هم جهت نمودن سیاست های کیفی با نیاز های تجاری.
•ایجاد شماری تغییرات در اصطلاحات و واژه های بکار رفته.
سازمان های دارای گواهینامه ایزو 9001:2008 پس از انتشار نسخه جدید مهلتی سه ساله خواهند داشت تا سیستم مدیرت کیفیت خود را ارتقا دهند.


بازدید این صفحه: 12137     بازدید کل: 172862

Untitled Document