سیستم مسئولیت اجتماعی (ISO 26000:2010) :
ISO26000 توسط کارگروه ISO/TMB در مورد موضوع مسئولیت‌اجتماعی تهیه شده است. این استاندارد بین‌المللی با استفاده از رویکرد چند ذی‌نفعی و با کمک کارشناسانی از 90 کشور و 40 سازمان بین‌المللی یا منطقه‌ای وسیع که در جنبه‌های مختلف مسئولیت‌اجتماعی نقش داشتند، توسعه یافته است. این کارشناسان از شش گروه مختلف ذی‌نفعان بودند: مصرف‌کنندگان، دولت، صنعت، نیروی کار، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خدمات، پشتیبانی، تحقیقات، دانشگاهیان و غیره. علاوه بر این، نظارت ویژه‌ای جهت دستیابی به تعادل بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه و تعادل جنسیتی در طراحی گروه‌ها اعمال شده است. اگرچه تلاش‌هایی برای تضمین مشارکت متعادل همه ی گروه‌های ذی‌نفع صورت پذیرفت، یک تعادل کامل و مساوی از ذی‌نفعان به دلیل وجود عواملی محدود می‌باشد، عواملی از قبیل در دسترس بودن منابع و نیاز به فراگیری مهارت‌های زبان انگلیسی.
این استاندارد بین‌المللی با هدف کمک به سازمان‌ها در مشارکت به توسعه پایدار تهیه شده است. بادرنظر گرفتن اینکه رعایت قانون وظیفه اساسی هر سازمان و یکی از بخش‌‌های ضروری مسئولیت اجتماعی آن به شمار می‌رود هدف (این استاندارد)، تشویق سازمان‌ها به انجام اموری فراتر از رعایت قوانین می‌باشد.در این استاندارد هدف گذاری شده که درک مشترک از مسئولیت اجتماعی ترویج و گسترش یافته و ابزارها و فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی تکمیل گردد، نه اینکه جایگزین سازی صورت گیرد.
قابل توصیه است که در بکارگیری این استاندارد، تفاوتهای مربوط به (مسایل) اجتماعی، محیط زیستی، قانونی، فرهنگی، سیاسی و همچنین شرایط اقتصادی و تنوع سازمانی، همزمان با سازگاری با هنجارهای بین‌المللی موردنظر قرار گیرند.
فواید سیستم مسئولیت اجتماعی (ISO26000:2010) :
سازمانهای سرتاسرجهان و ذی‌نفعان آنها، بطور روزافزونی نسبت به ضرورتها و منافع رفتار مسئولانه اجتماعی آگاه می‌شوند. هدف از مسئولیت اجتماعی، مشارکت در توسعه پایدار است.
عملکرد یک سازمان در رابطه با آثار آن بر جامعه و همچنین آثار آن بر محیط زیست، عامل مهمی در سنجش عملکرد کلی سازمان و توانمندی آن برای تداوم فعالیتهای خود به صورت اثربخش محسوب می‌گردد. این امر تا اندازه‌ای، بازتابی از به رسمیت شناختن روزافزون نیاز به تضمین وجود اکوسیستم‌های سالم، برابری اجتماعی و استقرار حاکمیت سازمانی خوب می‌باشد. در بلندمدت، کلیه فعالیتهای سازمانی به سلامت اکوسیستم‌های جهانی وابسته است. سازمانها توسط گروههای مختلفی از ذی‌نفعان مورد بررسی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر قرار می‌گیرند. درک و واقعیت عملکرد سازمان در حوزۀ مسئولیت اجتماعی می‌تواند بر موارد ذیل نیز تاثیرگذار باشد:
- مزیت‌های رقابتی آن؛
- شهرت آن؛
- توانایی جذب و نگهداشت کارکنان، اعضاء، مشتریان یا کاربران؛
- حفظ روحیه، تعهد و بهره‌وری کارکنان سازمان؛
- دیدگاه سرمایه گذاران، مالکان، ارائه دهندگان وام و تسهیلات، حامیان و جامعه مالی؛
- روابط آن با شرکت‌ها، دولت‌ها، رسانه‌ها، تامین کنندگان، شرکتهای همکار، مشتریان و جامعه‌ای که سازمان در آن فعالیت می‌کند.
شرکت BRS درراستای بسط وگسترش فرهنگ مسئولیت اجتماعی وترغیب سازمانها به استفاده از یک الگوی بین المللی اقدام به ترجمه استاندارد ISO26000 نموده است.
جهت اطلاعات بیشتر با شماره های 02126761281 و 02126761391 تماس حاصل فرمایید.

بازدید این صفحه: 10412     بازدید کل: 172865

Untitled Document