ایزو HSE-MS
مدیریت ایمنی،بهداشت شغلی
اين استاندارد، حداقل مقتضيات براي مديريت ايمني و سلامت شغلي را تعيين مي‌كند. با ما كار كرده و از اين استاندارد در كار خود استفاده كنيد تا به حداكثر بازده براي كاركنان، عمليات، و مشتريان خود دست يابيد.
مزاياي ایزو18001
•ايجاد بهترين شرايط كاري ممكن در سازمان
•شناسايي خطرات و ايجاد كنترل‌هايي براي مديريت آنها
•كاهش حوادث كاري و بيماري و كاهش هزينه‌هاي مربوطه و قطع كار
•برانگيزش كاركنان با شرايط كاري بهتر و ايمن‌تر
•سازگاري با مشتريان و تأمين‌كنندگانبازدید این صفحه: 21366     بازدید کل: 172862

Untitled Document