GMP فعالیت سازندگان کالا
گواهینامه روشهای خوب ساخت

فعالیتهای سازنده کالا مجموعه ای از توصیه های عملی ، قوانین اجرائی و اصول سازمانی است که بیشتر بر انسان ها، عوامل فنی و اجرائی تاکید دارد که در کیفیت تولید تاثیر دارد. هدف GMP تعریف فعالیت هایی است که منجر به محصول نهایی می شودکه منطبق با ویژگی های مورد انتظار می باشد و بنابراین ایمنی تولید دارد . ایزو 22716 استانداردی است که فعالیت های مربوط به تولید وسایل آرایشی را تشریح می کند. این ایزو با همکاری متخصصان صنعت آرایشی نوشته شده و بهترین روش را ارائه می دهد. دامنه ایزو 22716 تنها محدود به فعالیت های تولیدی می باشد ولی شامل کنترل، نگهداری و ارسال می شوند.


بازدید این صفحه: 8779     بازدید کل: 172862

Untitled Document